SK | EN
SK | EN

COVID informácie a podmienky vstupu

V súlade s COVID AUTOMATOM s účinnosťou od 16.08.2021 je vstup na podujatie Letecké dni Košického kraja pre osoby „kompletne zaočkovaní“ alebo osoby tzv. OTP”.

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (a) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (b) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (c) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní alebo (d) osoba do 12 rokov veku.

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, v stupni Ostražitosť alebo v 1. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach.

(4) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na:

1) deti do 6 rokov veku,

2) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

3) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

4) osoby pri výkone športu,

5) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

6) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

Prosíme všetkých návštevníkov o dodržiavanie pokynov organizátorov a polície.

V areáli podujatia i jeho bezprostrednom okolí budú zhotovované audiovizálne záznamy. Učastníci súhlasia s ich zverejením.

Organizátor v zmysle nariadení ma povinnosť zaznamenávať osobné údaje definované nariadeniami a uschovávať ich po dobu maximálne 30 dní.

Z dôvodu neustále sa meniacich pandemických pravidiel sme bohužiaľ museli upustiť od zabezpečenia stánkov s občerstvením. Dovoľujeme si preto všetkých návštevníkov požiadať, aby si pitie a jedlo priniesli so sebou. 
Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Vstup so zvieratami neodporúčame z dôvodu zvýšeného hluku a výbuchov delobuchov.

© 2021 - Letecké dni Košického kraja | Všetky práva vyhradené
Naprogramované v BigWay.sk | Marketingová agentúra s výsledkami
crossmenu